За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Промяната на цвета на композитните възстановявания особено във фронта са истинско бедствие за пациента. Това може да бъде причина дори за сваляне на композитната обрурация. 

Причини

Композитното обезцветяване може да бъде доста често и може да бъде причинено от различни причини. Една от основните причини за обезцветяване с течение на времето е неадекватното полиране на композита. Многостепенната, точна, полираща система е задължителна, за да поддържа композитния цвят стабилен възможно най-много. Други фактори при обезцветяването са навиците на пациентите (храна, напитки, тютюнопушене, напр.), неадекватно или липса на ецване около и извън препарационната граница или фрактурната линия или недостатъчна полимеризация на композита. Друга причина може да бъде използването на адхезив, съдържащ хидрофилен мономер (2-хидроксиетил метакрилат: HEMA) като течност върху  инструменти за моделиране на композита, може да бъде друга причина, която да компроментира възстановяване след време. Използването на адхезив не променя механичните свойства на композита. Но тези, които съдържат хидрофилен HEMA и / или разтворители, е желателно да се избягват като омокрящ инструментите агенти. Неуспехът може да се дължи и на дехидратацията на зъбите, която им придава по-бял матов изглед и това може да компроментира определянето на цвета. Поради тази причина определяне на цветната карта трябва да стане при навлажнени естествена за ТЗТ среда. Изолацията с кофердам има точно този дехидратиращ ефект, но ТЗТ се възстановяват в рамките на няколко часа и композитното възстановяване.

Решения

Подход при обезцветен композит в ежедневната практика е повтарянето на последователността на полиране с течение на времето може да премахне повърхностното оцветяване на композита и да възстанови блясъка на възстановяването. По-сложно е премахването на външния и / или вътрешния слой и нанасянето на нов композитен слой (слоеве). Рамката, която е небната черупка и дефинираните медиални и дистални ъгли и амбразури, може да бъде поддържана, поради което повторното лечение е по-малко изчерпателно.

Заключение

Обезцветяването на композитната ресторации се среща във всяка дентална практика. На първо място анализът на проведеното лечение и навиците на пациентите може да разкрие най-вероятните причини, споменати във въведението. Друга последователност на полиране в много случаи може значително да подобри  възстановяването. Ако не, повторно лечение може да се извърши по-малко изчерпателно, като се използват небните контури на съществуващото възстановяване. Понякога е разумно при повторното лечение да направите друг цветен макет.

Нови хоризонти

Навлизането на индиректните керамичните възстановявания, въпреки по- сложния си протокол за работа, могат да елиминират проблема с промяната в цвета на композитните възстановявания и да гарантират дълготрайност на естетичните резултати.