За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Новини

Приложение на ергономията в денталната практика

Цели на ергономията: Подобряване на работния процес чрез елиминиране на излишни стъпки и усилия; Свеждане до минимум на психическата и физическата...

Оперативно зъболечение и ендодонтия

Диференциална диагноза на възпалителните периапикални лезии - част 3

Бенигнени лезии на челюстите Гигантоклетъчен гранулом Гигантоклетъчният гранулом е приет, като не неопластична лезия. Съществуват два типа –...

Протетична дентална медицина

Приложение на лазерите за фотодинамична терапия

Автор: Д-р Рада Казакова, д.м. Медицински университет – Пловдив, Факултет по дентална Медицина, Катедра Протетична дентална медицина Съществува...

Орална и лицево-челюстна хирургия

Ангуларен хейлит – рискови фактори и лечение

Ангуларният хейлит или наричан още ангуларен стоматит, хейлоза или perleche, е болка и зачервяване...

Ангуларен хейлит – причина и манифестация

Ангуларният хейлит или наричан още ангуларен стоматит, хейлоза или perleche,е болка и зачервяване...

Лечение на оралния мукозит

Оралният мукозит се изявява с еритематозни и язвени лезии по устната лигавица, наблюдавани при...

Орален мукозит – патогенеза и критерии за оценка

Оралният мукозит се изявява с еритематозни и язвени лезии по устната лигавица, наблюдавани при...

Принципи на антибиотичната терапия при лечение...

Хирургично или консервативно лечение за премахване на причинителя е основен подход. Антибиотиците...

Екстракция на зъби при пациенти на...

В денталната практика често се налага да се лекуват пациенти приемащи различни агенти против...

Ефективен ли е хлорхексидина в превенцията на...

Човешката устна кухина е колонизирана от огромен брой разнообразни бактерии. При всяка хирургична...

Задължения на медицинските специалисти по...

Задължения на медицинските специалисти по отношение на антибиотичната политика и емперична...

Най-чести хирургични рискове и усложнения при...

Нараняване на лицевия нерв Оперативната техника при паротидектомията е предназначена да се да се...

Ортодонтия

Ролята на ортодонта в поставянето на единичен имплант в естетичната зона - част 3

Съществуват аномалии в кореновите морфологии, които също могат да затруднят поставянето на импланти. Такива са дилацерациите, както и прекалената...

Пародонтология и имплантология

Съпътстващи усложнения при гингивит

Възпалителните заболявания на гингивата са често срещани сред хората, като причините за появата им...

Какво трябва да знаем за базалните импланти

Базалните импланти са бикортикални винтове, които се поставят транскортикално в челюстите с цел...

Патогенеза на периодонтита

Разрушаването на периодонталните тъкани е резултат от възпалителния отговор към бактериите в...

Преживяемост на импланти Kontact®:...

Резюме: Цел: Целта на проучването е да се оцени преживяемостта на имплантите „Kontact®“ след една...

Взаимодействие между пародонтитите и...

Автор: Д-р Мария Димитрова Дентален център „Света Аполония“, Пловдив Пародонтитът представлява...

Документалното изследване на нормативната база в...

Автор: д-р Никола Стаменов, д.м. Медицински университет – Пловдив, Факултет по дентална Медицина,...

Гингивит – най-честото срещано заболяване на...

Гингивитът е недеструктивно възпалитено заболяване на гингивата. Най-честата форма на гингивит, а...

Маркетинг и управление

Медицинска история на пациента - трета ревизия на анкетния лист

С напредването на денталната медицина и комплицирането на нейните манипулации, както и гласуването на нови закони се налага воденето на по-подробна...