За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Гингивалната ретракция се определя като отклонение на маргиналната гингива далеч от зъба. В областта на протезното поле, ретракцията на венечния ръб около препарирания зъб подпомага точното отпечатване и се счита за едно от най-предизвикателните фази в управлението на гингивалната тъкан. Управлението на гингивалната тъкан се определя като „Процедурата за временно прибиране на гингива далеч от зъбната повърхност или удължаване на гингивалния сулкус, за да се разкрие цервикалната част на зъба”.

Оклузията е един от най-противоречивите аспекти в стоматологията, а също и един от най-важните. Стоматологичните факултети отделят много малко време в преподаване на оклузивни концепции, оставяйки огромна празнота в познанията ни за тази критична област. След дипломирането си повечето източници преподават предмета по начини, които претоварват учащите със сложни, многомодулни учебни програми и строги философии. Тези подходи често правят процеса на лечение на оклузия по-сложен, отколкото би трябвало да бъде. В същото време, функционалната патология  в многото си форми продължава да опустошава зъбите на нашите пациенти, което я прави причина номер едно, поради която нашите възстановявания се провалят. 

Внедряването на DSD във вашата клиника е сложен процес, който ще изисква обучение и много практика. Центровете за планиране DSD са създадени, за да направят този процес по-лесен и по-бърз, като ви улеснят максимално. Много важна част от успеха в работата при планиране се дължи на способността ви да правите най-добрите снимки и видеоклипове на вашия пациент. 

Фрактурите и износването на зъбите, лошото им положение и други смущения в естетиката са основните причини за търсене на дентална помощ. Всички тези проблеми могат да бъдат рехабилитирани с индиректни или директни възстановявания. При избора на идеалния материал трябва да се вземат предвид някои фактори, като зоната за рехабилитация, наличното пространство, естетическият потенциал на всеки материал, транспарентността на съседните зъби, видът на антагониста и други. Директните възстановявания имат добра предсказуемост, натоварване на съпротивление, дълголетие и в сравнение с индиректните възстановявания, са щадящи по отношение на ТЗТ, имат ниска стойност и налагат по-малко клинични сесии. Този вид възстановявания обаче изискват добри практически умения от клинициста.

Промяната на цвета на композитните възстановявания особено във фронта са истинско бедствие за пациента. Това може да бъде причина дори за сваляне на композитната обрурация.