За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Фуркациите са области със сложна анатомична морфология и са трудни за инструментиране със стандартния пародонтален инструментариум.

Подходи:

  • Одонтопластика – преоформяне на зоната с ротативни инструменти с цел осигуряване на достъп за почистване. При I клас фуркационен дефект. При добре дефинирана добре ЦЕГ. Недостатъкът на този метод е появата на повишена дентинова чувствителност и риск от развитието на кариес.
  • Коренова ампутация – разделяне на корена от прилежащата ми част от короната, която се запазва, а той се екстрахира.
  • Коренова сепарация – разделяне на корените и прилежащите им части от коронката, продължават да съществуват като самостоятелни единици.
  • Бикуспидация (премоларизация) – частен случай на кореновата сепарация характерна за долните молари, при тяхното разделяне на медиална и дистална половина се получават два нови премолара. Разделянето се предшества от ендодонтско лечение на каналите. При проксимитет на корените този метод няма как да бъде извършен.
  • Хемисекция – екстрахиране на корена на многокоренов зъб заедно с прилежащата част от короната, когато той е значително компроментиран. Оставащият корен трябва да е добре ендодонтски лекуван и със здрав пародонт. За по-добър достъп при ектракцията е възможно отпрепариране на муко-периостално ламбо.
  • Тунелна техника – умишлено създаване на фуркационен дефект от III клас за осигуряване на адекватна орална хигиена. Препоръчва се при авансирали лезии. Извършва се остеотомия с цел апикално преместване на зъбозадържащия апарат в зоната и осигуряване на свободно преминаване на интерденталната четка през дефекта. Крие риск от развитие на кариес. Също така трябва да се вземе под внимание промяната в съотношението клинична корона:корен, което да е достатъчно, за да не се компроментира стабилността на зъба.
  • Регенеративен метод – подходящ при II и III клас фуркационни лезии. Процедурата цели затваряне на дефекта. Могат да се приложи биомодифициране на повърхността за по-добър резултат, както и растежни фактори. Проучвания сочат, че се установява значителна печалба на аташман и редуциране на дълбочината на сондиране при  GTR в сравнение с открития Chen и колектив през 2013 след систематичен преглед установяват, че най- добри резултати в лечението на II клас фуркационни дефекти дава GTR + кост.
  • Екстракция

 

Заключение:

Подобно на всички пародонтални терапии, основаната цел на нехирургичните или хирургичните подходи в зоната на фуркациите е спиране на прогресията на пародонталното заболяване, възстановяване на изгубените тъкани и поддържане на адекватна орална хигиена при запазена функционална годност и естетика на зъба. Преди предприемане на какъвто и да е подход, задължително е постигане на определени нива на FMPS и FMBS след края на инициалната терапия.