За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Остеодистракция или дистракционна остеогенеза е описана за първи път през 1905 г., от руския ортопед-хирург Илизаров, за удължаване на тръбните кости.

Техниката е приложима в много области на скелета и напоследък се използва и в лицево-челюстна хирургия. Остеодистракцията сега се използва при хирургичната корекция на различни видове аномалии възникнали при травми и операции за отстраняване на тумори, краниосиностози, алвеоларен израстък и други.

Процесът включва постепенно, контролирано механично раздалечаване на фрагментите на хирургичната фрактура. Празнината, създадена по време на изместването на костните сегменти, се запълва с незряла некалцифицирана кост. Именно този калус след това узрява по време на фиксирането. Съседните меки тъкани се разширяват следвайки костните сегменти и тази уникална способност прави техниката безценна.

Техника

1. Остеотомия и поставяне на устройство за дистракция.

2. Латентен период (около 1 седмица), след който устройството се активира.

3. Период на раздалечаване до постигане на желания резултат.

4. Период на фиксиране (около 4 седмици), през който устройството е пасивно и след което се отстранява.

 Освен в лицево-челюстната хирургия, техниката намира приложение и при удължаването на крайници, благодарение на своите предимства.

източници:Master Dentistry E-Book: Volume 1: Oral and Maxillofacial Surgery, Radiology, Pathology and Oral Medicine 3rd Edition, Kindle Edition