За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Оформянето на кореновите канали подпомага дезинфекция и обтурация и е крайъгълният камък на нехирургична ендодонтия. Всички лечебни резултати, както дългосрочни, така и краткосрочни, зависят от  техническото качество и внимание към детайлите, вложени във всяка стъпка. Съществуват солидни доказателства, че обтурирането на всички канали до работната дължина е ефективно при лечение на периодонтити, докато грешките в подготовката или еструдирането на материал извън пределите на кореновия канал е неблагоприятно за оздравителния процес.

Практикуващият зъболекар трябва да владее техниките за обтуриране и материали, които предпазват пациента от неблагоприятни резултати и максимизират потенциала на оздравителния процес и благополучие.

1.Практикуващият трябва да демонстрира добре подготвени и запълнени коренови канали,с хомогенна заплънка, без кухини и достигаща до работната дължина.

2.Лекуващият трябва да избягва препълването на КК и увреждането на уязвими структури или нервно-съдовата анатомия. Ендодонтията на молари по своята същност е по-трудна отколкото лечението на централните резци по няколко причини, по-сложната анатомия и разположението на зъбите в УК, наред с други фактори, като анестезията.

Само добре подготвена канална система може да осигури идеални условия за подходяща обтурация и ще създаде условия за протичане на оздравителен процес в периапикалните тъкани. Кореновата канална система е недостъпна за имунната система на организма зона,поради тази причина най-добрите практики налагат кореновите канали да се обтурират възможно най-плътно,за да се предотврати проникването на хранителни вещества или орални микроорганизми. Нито една от установените техники за запълване на коренови канали не осигурява абсолютно коронарно, латерално и апикално запечатване.Поради тази причина дефинитивното възстановяване трябва да бъде направено възможно най-скоро след ендодонтското лечение.В идеалния случай запълването на кореновия канал трябва да запечатва всички отвори водещ до периодонциума и бъде без кухини.

Следните съображения биха помогне да се осигури херметично уплътнение на почистена и подготвена система на кореновите канали за защита на перирадикуларните тъкани от бактерии и повторно замърсяване.Съществуват много клинично приети материали и техники за запълване на кореновия канал. Важно е да се признае, че много държави в САЩ се придържат към ПРАВИЛОТО: Само защото лекуващият зъболекар използва различни материали или изпълнява процедура по различен начин,не е определящ фактор за качеството на оказаната помощ. Въпреки това, параформалдехидните пасти и холистичната стоматология, която защитава и препоръчва екстракцията на ендодонтски лекувани зъби или премахване на всички метални пломби,са неприемливи и неуважени възгледи.

Изследванията показват, че техниките само с паста са обект на свиване на обема по време обтуриране. Като такъв, материалът се отдръпва от стените и се наблюдава загуба на адхезия,оставяйки пролуки и / или канални образувания между дентинова стена и пълнежа. Контролиране на дължината и плътността е трудно и екструдирането е основен риск.Няколко техники са със сравнителен процент успех по отношение на екзактно обтуриране на каналите и третиране на периапикалните лезии, така че клиницистът да може да избира от различни техники и подходи, които работят най-добре в конкретен случай. Всички тези препоръчани техники използват солидно ядро, както и силър.

Основните стъпки при обтурацията на кореновия канал:

1. Избор на техника за обтурация

2. Избор на мастър щифт и / или силър

3. Подсушаване на канала и нанасяне на силъра

4. Адаптиране на щифта към стените на канала и проверка на позицията

5. Обтуриране на апикалната част (латерално и вертикално компактиране)

6. Завършване на процеса на обтурация

7. Оценка на качеството на цялостната обтурация

Никоя конкретна техника не може да претендира за превъзходен успех. Решения за това коя система да се използва може да се основава на такива фактори като уменията на клиницистите,ефективност на лечението, избор на случай, набор процедури и разходи.Всички коренови канали, които трябва да бъдат запълнени, трябва да бъдат оценени преди избора на техника. При наличие на отворени апекси или процедурни грешки като екструдиране на материал, особено при зъби, чиито апекси са в непосредствена близост до мандибуларния канал или синуса, има потенциал за сериозни усложнения. Каналите трябва да се обтурират само когато каналът може да бъде подсушен и зъбът е спокоен.Повечето обтурационни материали са токсични в прясно смесено състояние,но тази токсичност намалява след втвърдяване. Когато е в контакт с тъканите и тъканни течности, ЦОЕ силър се абсорбира, докато базираните на смола материали обикновено се абсорбират бавно или не се абсорбират лесно. Някои странични продукти от силърите могат да повлияят неблагоприятно и да забавят оздравителния процес.Следователно обтурационните материали не трябва да се екструдират рутинно в перирадикуларните тъкани. Последната тенденция в биокерамични силъри обещава да биосъвместимост и толерантност към остатъчна влага в канала.Друг важен фактор е доброто първично прилягане на мастър щифта с апикален tug-back е да отговаря на препарационния тейпър, но и на апикалния размер на канала.Това е от решаващо значение за насърчаване на добрата обтурация. Добре препарираните и запълнени канали трябва да имат хомогенен рентгеноконтрастен външен вид, без кухинии най-важното запълнени до работна дължина. Пълнежът трябва да приляга плътно по стените на канала и да се простира до всяка неравност на канала като провлак, лентовидни пространства или С-образна форма канална система. Запълването на аксесоарните канали не епредсказуемо и не е предпоставка за успех.При инфектирани канални системи, най-добри лечебнирезултати се постигат, когато работната дължина емежду 0,5 до 1,0 mm от апекса на корена.

Термопластичната обтурация с помощта на загрята и омекотена гутаперча може да обтурира аксесорните канали и комуникации.Това дава възможност за запълване на канали с по-висока обем на основния материал. От друга страна води до екструзия на материал в периапикалата зона поради подобрените характеристики на потока,особено в случаите на апикално свръхинструментиране.

Всеки дентален лекар трябва да подхожда индивидуално към всеки клиничен случай, зъб и дори канал при избора на обтурационна техника. 

Източник: American Association of Endodontist Treatment Standarts