За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Стерилизацията е процес на отстраняване на микроорганизми и спори, които могат да присъстват в даден обект (инструментариум, който влиза в контакт с пациентите), за да се предотврати появата на инфекция. Предлагат се 3 основни класа автоклави:

  • Клас N (най-компактните малки автоклави)
  • Клас B („големи малки“ или „средни“ автоклави)
  • Клас S (всички други видове автоклави, включително най-големите стерилизатори с пара)

Автоклави от клас В

Тези автоклави премахват въздуха вътре в камерата чрез използване на вакуумна помпа, създавайки отрицателно налягане, което осигурява навлизането на пара. Те могат да стерилизират порести инструменти и текстилни изделия, така че те са автоклавите, посочени за дентална клиника съгласно европейския стандарт 13060.

Фактори, които трябва да имате предвид, преди да изберете автоклав от клас В

  • Капацитет на автоклава: Автоклавите от клас B се произвеждат с различна вместимост, варираща от 8 литра до 24 литра. Колкото повече капацитет има автоклавът, толкова повече инструменти можем да стерилизираме във всеки цикъл, но толкова повече енергия изразходва във всеки цикъл на стерилизация. Цената на автоклава също ще бъде пропорционална на капацитета му. Следователно, ние трябва да приспособим капацитета на автоклава към нашите нужди, тъй като няма смисъл да купуваме автоклав с много по-голям капацитет, отколкото наистина се нуждаем. Това ще ни спести пари за покупка и ежедневна употреба. Освен това често е по-удобно да имаме два автоклава по-малки от по-голям, тъй като по този начин можем да извършим два едновременни цикъла на стерилизация.
  • Продължителност на цикъла на стерилизация: Винаги е практично да се разгледа колко време отнема на всеки автоклав да извърши пълен цикъл на стерилизация. Има автоцикли с бърз цикъл, което спестява време при процесите на автоклавиране, въпреки че цената обикновено е малко по-висока.
  • Гаранционно и техническо обслужване: Друг важен момент, който трябва да имате предвид при избора на дентален автоклав, е гаранционното и техническото обслужване. По-голямата част от автоклавите имат гаранция от една до две години и ако марката автоклав няма собствено техническо обслужване, най-подходящото нещо ще бъде да се потърси надеждна техническа фирма, която обслужва повече марки. Друга полза от наличието на два автоклава в стоматологичната клиника ще бъде, че винаги ще имаме на разположение автоклав, ако трябва да ремонтираме един от двата
  • Цена на автоклав: Цената на автоклава обикновено е тясно свързана с неговата надеждност и характеристики. Европейските или американските марки обикновено предлагат висококачествени автоклави, докато китайските или корейските марки предлагат икономични автоклави с качество, което може да е достатъчно за малка стоматологична клиника. Основният недостатък на тези "евтини автоклави" е, че техническото и следпродажбеното обслужване със сигурност ще бъдат по-малко изгодни и по-сложни.
  • Аксесоари: Автоклавите от клас B могат да включват аксесоари, които ще бъдат много полезни в някои случаи. Например има автоклави с принтери, които ще улеснят проследяването на стерилизираните продукти.

Правилната употреба на автоклава включва стриктно водене на дневник за стерилизация, индикаторна хартия при всеки цикъл, поставяне на опакованите инструменти с прозрачната част надолу, при подреждане на автоклава да не се препълва, за да се осигури качествена стерилизация.