За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Фрактурите и износването на зъбите, лошото им положение и други смущения в естетиката са основните причини за търсене на дентална помощ. Всички тези проблеми могат да бъдат рехабилитирани с индиректни или директни възстановявания. При избора на идеалния материал трябва да се вземат предвид някои фактори, като зоната за рехабилитация, наличното пространство, естетическият потенциал на всеки материал, транспарентността на съседните зъби, видът на антагониста и други. Директните възстановявания имат добра предсказуемост, натоварване на съпротивление, дълголетие и в сравнение с индиректните възстановявания, са щадящи по отношение на ТЗТ, имат ниска стойност и налагат по-малко клинични сесии. Този вид възстановявания обаче изискват добри практически умения от клинициста.

Спазвайки принципите на адхезията и оперативните процедури за извършване на директни възстановявания е възможно получаването на естетичен и функционален резултат, благоприятен само в рамките на две посещения. 

Човешката красота е една от най-големите загадки на човечеството, като първото впечатление е концентрирано в красотата на пропорциите на лицето и тялото. Изследвания върху красотата се извършват още от древни времена, като се има предвид колко привлекателно е нещо, което постига хармония между линиите или включва това, което е било известно като златното сечение. Усмивката е нещо съществено за красотата на лицето, а важните критерии са белите и подредени зъби и хармонията на устните. Фактори като бруксизъм, травми на зъбите, ерозии и кариозни лезии могат да засегнат антериорните зъби, което води до дисхармонична усмивка. Еволюцията в адхезивната стоматология увеличи показанията за естетични възстановителни процедури и различни техники и материали се описват като алтернативи при рехабилитацията на предните зъби. 

Индиректната техника, използваща керамични материали, е отличен избор за имитиране морфологията на предните зъби, осигурява дълголетие и поддържане на цвета,но изискват по-голям брой клинични посещения, имат по-висока абразивоустойчивост от естествените зъби и по-висока стойност в сравнение с директните техники.

Етапи при естетични антериорни възстановявания:

 1. Анализ на дефекта
 2. Фотодокументация и планиране
 3. Отпечатък
 4. Wax-up
 5. Изготвяне на палатинален ключ
 6. Транспарентен вестибуларен силиконов водач
 7. Изолиране на съседните зъби с тефлонови лентички
 8. Кондициониране на ТЗТ с ортофосфорна киселина (ецване)
 9. Приложение на протокол при 4-то поколение адхезивни системи
 10. Палатинална черупка с помощта на палатиналния ключ
 11. Формиране на дентиново ядро чрез послойно нанасяне на дентинови маси
 12. Нанасяне на емайлова маса по вътрешната повърхност на транспарентния водач, внасяне в УК и полимеризиане през стените на водача
 13. Отстраняване на излишъците и повратяне на процедурата за съседния зъб
 14. Финиране и полиране

Наблюдава се 95% успеваемост при възстановявания клас III и 90% при възстановяване клас IV след период от 10 години. Най-новата вълна в разработването на композитните материали е „nanofill“,съдържащ само наночастици. Много производители модифицират състава на микрохибридните композити, като добавят наночастици и евентуално предварително полимеризирани пълнители. Нанохибридните композити се предлагат в различни цветове и са идеални за естетични възстановявания. Тези материали се считат за универсални, тъй като могат да се използват за повечето предни и задни приложения въз основа на комбинацията от здравина и способност за полиране.