За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Когато се потопим в света на пародонталната пластична хирургия, е неизбежно да се избегне неуспех по време на кривата на обучение. Не се чувствайте обезсърчени; трябва да знаете, че това е част от процеса.

Не забравяйте, че тези, които никога не са се провалили, най-вероятно никога не са постигнали нищо.

Това, което можем обаче, е да се учим от грешките на другите. Тъй като процедурата за покритие е много чувствителна техника, това означава, че е трудно да се изпълни.

Успехът на терапията със зъбни импланти до голяма степен зависи от безпроблемното заздравяване и правилна остеоинтеграция на импланта с костта. Заедно с това за дългосрочния успех на имплантите е необходима регенерация и на меките тъкани около импланта, особено в трансмукозната област. Всичко това зависи и от характеристиките на имплантната повърхност. По време на еволюцията им до сегашното им състояние са разработени няколко повърхностни модификации, които в момента се използват с цел подобряване на клиничните показатели. Те включват машинно струговани, киселинно обработени, порести синтеровани, окислени, с плазма и покрити с хидроксилапатит повърхности, както и комбинация от тях.

Фуркацията е областта на зъба, където корена се разделя от общия ствол на корена в би-/трифуркация. Възникването на фуркационен дефект е резултат от прогресивно пародонтално възпаление. Важно е правилното класифициране на дефекта, което ще е водещо при избора на лечебен подход. Засягането на фуркацията влошава прогнозата на зъба, тъй като дългосрочните проучвания показват, че тези зъбите са склонни да бъдат загубени във времето. Проучвания сочат, че процента за загубените молари с фуркационен дефект е между 31%-57%, докато при еднокоренови зъби е между 4,9%-7%.

Въз основа на високо ниво на успех, имплантологичната терапията се превърна в предпочитано средство за лечение на голямо разнообразие от орални проблеми, свързани с минала или предстояща загуба на зъби. Периимплантитът е биологично усложнение, което може да застраши оцеляването на зъбните импланти.