За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Недостатъчно пространство между съседните корени може да доведе до увреждането им по време на поставяне на импланта. Ортодонтът трябва да създадете поне 6 мм междукореново разстояние, за да се постави сравнително тесен имплант безопасно. Процедурата допълнително се усложнява от нуждата да се осигури достатъчно място за протетичната конструкция спрямо съседните зъби, както и за оформянето на здрави периимплантни тъкани. Допълнителна трудност е коничната анатомия на горната челюст и стесняването й в апикална посока на зъбите.

Ортодонтското лечение цели освен създаване на място, също така и запазване на правилна извивка на алвеоларния. По този начин се създава достатъчна апикална база за естествен ъгъл на корените и имплантите. При липса на максиларен страничен резец, брекетът въргу съседния централен резец се ангулира мезио-гингивално, а този върху съседния кучешки зъб дисто-гингивално.

Друг вариант е използване на същият метод за кучешкият зъб и поставяне на противоположен брекет върху централния резец (например поставяне десен брекет на ляв централен резец, който е до липсващ ляв страничен резец). Тази размяна ще създаде подходящо кореново преместване, за да позволи безопасна имплантация.

Въпреки това, промяната в англуацията на резците води до преместване на контактите им в апикална посока. Следователно ако това се случи ще бъде необходима промяна на коронковия типинг чрез огъване на дъгата или презалепяне на брекетите в преувеличено положение, което да компенсира нарушената хармония на режещите ръбове. Всичко това (или горе посоченото) може да бъде допълнено от стрипинг (при индикации за такъв) за сваляне на вече мигриралата апикално интеринцизивна контактна точка. Крайна мярка за рехармонизация на режещите ръбове може да бъде чрез селективното им изпиляване. По време на коренова реангулация, централните резци могат да бъдат лигирани заедно, за да се предотврати увеличаване на пространството между тях. Поставянето на затворена пружина между брекетите до мястото бъдещия имплант ще послужи за поддържане на достатъчно пространство за протетичното възстановяване. Нивелиране на режещите ръбове е нужно за постигане на максимален естетичен резултат.