За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

В миналото протезирането на фронтални зъби бяха прости и ограничени. Изборът включваше снемаемо протезиране, фиксиран мост, и все по-популярният Мериленд мост. Предпротетичната подготовка се изразяваше в осигуряване на място съответстващо на короната на липсващия зъб. Модерното лечение с дентални импланти значително подобри възстановителните възможности, в естетичната зона и същевременно усложни терапевтичните съображения. Успехът на лечението зависи от правилното планиране, което включва кооперация на съответните специалисти – ортодонт, хирург, протезист и общопрактикуващ зъболекар.

Пародонтални заболявания, кариес, травма, липса на зъби са основните етиологични фактори, водещи до загуба на един или повече зъби. В специализираната ортодонтска практика постъпват най-често случаи на хиподонтия или травми. Често има компресия и струпване на зъби, което трябва да бъде коригирано преди имплантологичното лечение. В случаи на оклузионни взаимоотношения клас II със значителен оувърджет, може да се преместят кучешките зъби в областта на латералните резци и по този начин да се коригира аномалията. Въпреки това в случаи на едностранно липсващи латерални резци е трудно постигане на естетика и съвпадение на централната линия. При екстракция на зъби от долната челюст и липса на горни латерални резци, кучешките зъби може да се преместят на тяхна позиция, за да се избегне екстракция на горни зъби. Естетичните очаквания на пациента за фронталната област, инвазивни процедури върху съседните зъби и неудобствата на подвижното протезиране правят изборът на имплантологично лечение все по-желан и от пациента и от специалиста.

Ортодонтското лечение цели създаването на място за бъдещата коронка, както и достатъчно място за безопасното поставяне на зъбния имплант.