За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Сънната апнея е болестта на нашето съвремие. Според проучвания от последните години почти всеки пети мъж страда от някаква форма на сънна апнея. Жените страдат по-рядко от мъжете, като едва всяка десета жена е засегната от болестта, но след менопаузата рискът за двата пола се изравнява. Колкото повече килограми качва и колкото по-възрастен става човек, толкова по-предразположен е да развие сънна апнея. Структурните промени в носа и гърлото като увеличени сливици, увеличен мъжец и т.н., честата употреба на алкохол, тютюнопушенето, наличието на гастро-езофагеален рефлукс и роднини от първа линия със сънна апнея са фактори, които също повишават риска.

Съществуват аномалии в кореновите морфологии, които също могат да затруднят поставянето на импланти. Такива са дилацерациите, както и прекалената широчина на корените.

Недостатъчно пространство между съседните корени може да доведе до увреждането им по време на поставяне на импланта. Ортодонтът трябва да създадете поне 6 мм междукореново разстояние, за да се постави сравнително тесен имплант безопасно. Процедурата допълнително се усложнява от нуждата да се осигури достатъчно място за протетичната конструкция спрямо съседните зъби, както и за оформянето на здрави периимплантни тъкани. Допълнителна трудност е коничната анатомия на горната челюст и стесняването й в апикална посока на зъбите.

В миналото протезирането на фронтални зъби бяха прости и ограничени. Изборът включваше снемаемо протезиране, фиксиран мост, и все по-популярният Мериленд мост. Предпротетичната подготовка се изразяваше в осигуряване на място съответстващо на короната на липсващия зъб. Модерното лечение с дентални импланти значително подобри възстановителните възможности, в естетичната зона и същевременно усложни терапевтичните съображения. Успехът на лечението зависи от правилното планиране, което включва кооперация на съответните специалисти – ортодонт, хирург, протезист и общопрактикуващ зъболекар.

Въпреки, че повечето родители мислят за ортодонтска консултация преди тийнейджърската възраст или по време на нея, то тя трябва да се проведе в много по-рано. Американската асоциация на ортодонтите препоръчва ортодонтските прегледи да станат не по-късно от седмата година на детето.