За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Концепцията за микроинвазивността при екстракцията на трети молар датира от 1930 г. със статията на Пел и Грегъри, в която представят класификацията на ретенция на мъдреците и начините им на екстракция. Считайки времето, в което са публикували статията и липсата на каквито и да било антибиотици, операцията за изваждане на трети молар е била изключително рискована за инфекции, възпаление, дори и смърт. За да се избегнат съответните нежелани последствия е било от жизнена важност разрезите и отпрепарирането на какъвто и да е обем тъкани, както и отнемането на кост да бъдат изключително щадящи.

С напредването на техниката - наличие на по-добра осветеност на оперативното поле, увеличение и минимално травматични режещи инструменти, като пиезотом, операцията за премахване на трети молар може да достигне едно ново ниво на микро инвазивност. Представяме ви клиничен случай на екстракция на долен десен изцяло ретинирам мъдрец.

Снимка 1 - Ортопантомография на пациента преди операцията.

Снимка 2 - оперативно поле преди операцията.

Снимка 3 - разрез, който е изцяло дистално спрямо 7-ми зъб, което предпазва максимално тъканите около втори молар. Отпрепариране и мобилизиране на мукопериостално ламбо и извършване на остеотомия за разкриване на мъдреца.

Снимка 4 - Мъдрецът е разрязан на няколко парчета и е екстрахиран на части. Това се прави с цел да се сведе отнемането на заобикалящата го кост до минимум.

Снимка 5 - Поставени са 2 шева и е оставено място за активен дренаж, за да се сведе постоперативния оток до минимум.

Снимка 6 - Екстрахираният на парчета трети молар.