За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Лечението на одонтогенните инфекции в лицево-челюстната област е хирургично/оперативно и медикаментозно. Едни от най-честите медикаменти, които се изпозват са антибиотиците. Нашият екип ви представя таблица с вида и дозировките на тези медикаменти.

Име Клас Тип Доза
(мг)
Интервал Категория за бременни Доза за деца
Penicillin VK Β-лактамни антибиотици Бактерициден 500 На 6 ч. B 25 – 50 мг/кг на 6/8 часа
Amoxicillin Β-лактамни антибиотици Бактерициден 500
1000
1000
На 8 ч.
На 12 ч.
На 8 ч.
B 25 – 90 мг/кг на 3 приема
Amoxicillin-clavunate Β-лактамни антибиотици Бактерициден 250/125
500/125
875/125
На 8 ч.
На 8 ч.
На 12 ч.
B 20/5 мг - 60/15 мг (Amox./clav. ) на 3 приема
Cephalexin Цефалоспорин първо поколение Бактерициден 500
1000

На 8 ч.
На 8 ч.

B 25 – 50 мг/кг на 6 часа
Clindamycin Линкозамид Бактериостатичен 300
600
На 8 ч.
на 12 ч.
B 20 – 40 мг/кг на 8 часа
Azithromycin Макролид Бактериостатичен 250
500
По инстр.
По инстр.
B 10 мг/кг на всеки 24 часа
Doxycycline Тетрациклин Бактериостатичен 100 На 12 ч. D 2 – 4 мг/кг на 12 часа; Не се препоръчва за деца по-малки от 8 години
Ciprofloxacin Флуорохинолон второ поколение Бактерициден 500
500
На 12 ч.
На 8 ч.
C Не се препоръчва
Levofloxacin Флуорохинолон второ поколение Бактерициден 500

На 24 ч.
На 12 ч.
C Не се препоръчва
Moxifloxacin Флуорохинолон 
трето поколение
Бактерициден 400 На 24 ч. C Не се препоръчва
Metronidazole Нитроимидазол Бактерициден 250
500
500
На 8 ч.
На 12 ч.
На 8 ч.
B 30 мг/кг на 8 часа

Забележка: Дозировките на антибиотиците са определени по последни данни на съответните медикаменти. Oral Academy Bulgaria не носи отговорност при промяна на съответните дози и критерии за използването им, както и за пропуснати такива.

Може да свалите таблицата от тук.