За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Локализирани области на костна склероза в отговор на слаби по сила възпалителни стимули свързани с апексите на зъби с пулпит или пулпна некроза. Асоциацията с област на възпаление, обикновено това е апексът на неинтактен зъб, е от решаващо значение, тъй като тези лезии могат да приличат на някои други вътрекостни процеси, които дават много сходен рентгенографски образ.Тази вторична склероза на костите не се счита за класически остеомиелит.

Синоними:

 • Фокален склерозиращ остеит
 • Фокален склерозиращ остеомиелит

Локализация

Апикалната зона на възпалени невитални или полувитални зъби (пулпит или пулпна некроза)

Обикновено се наблюдава в премоларни и моларни области на долната челюст

Патофизиология 

Отговор на остеобластите, причиняващ вторична склероза провокиран от възпалителен стимул с ниска степен на дразнене и добър отговор на макроорганизма.

Клинични характеристики

 • Най-честата рентгеноконтрастна лезия на челюстите се среща при 4 - 7% от населението
 • Най-често се наблюдава при млади хора, но също така и при възрастни хора
 • Безсимптомно, повечето лезии се откриват при рутинно рентгенографско изследване
 • Няма клинично или рентгенографско изменение в очертанията и големината на челюстта

Диагноза

 • Изисква клиничнo и рентгенографско изследване
 • Локализирана, обикновено еднородна зона с повишена плътност, в близост до апекса на зъб с пулпит или некроза

Описание на рентгенографския образ

Локализирана, обикновено еднородна зона с повишена сила на сянката, съседна на апекса на компроментиран зъб.Това най-често са долните премолари и молари. Лезията е с неправилни и нерезки очертания.Зъбът може да е с разширено периодонтално пространство или периапикален гранулом.

Рентгенографската диференциална диагноза включва идиопатична остеосклероза, периапикална цементална дисплазия, остеом, сложен одонтом, циментобластома, остеобластом и хиперцементоза.

 Лечение

 • Зъбът с пулпит, който стимулира развитието на фокален склерозиращ остеомиелит, трябва да бъде диагностициран и лекуван.
 • При зъби с некротична пулпа или необратим пулпит се извършва екстракция или ендодонтско лечение, при тези случаи лезията може да регресира частично (и да не се увеличавa) или напълно.
 • За некласически рентгенографски или клинични случаи биопсията на костната лезия може да бъде полезна за изключване на други диагнози.