За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Денталните лекари и оралните хирурзи се справят дори по-добре в извършването на процедури в областта на главата и шията от повечето лекари.

Денталните лекари, които искат да прилагат ботокс и филъри, трябва да бъдат сертифицирани по орална и лицево-челюстна хирургия или да са преминали минимум 8 часа обучение по прилагане на ботулинови токсини и / или дермални филъри, което включва знания по анатомия на главата и шията, неврофизиология, избор на пациенти, фармакологични ефекти и противопоказания, управление на усложнения, информирано съгласие и практическо обучение за употреба. 

Днес в редица държави е позволено на зъболекарите да извършват едната или и двете от тези процедури. При всяка медицинска или стоматологична процедура има рискове. Обучението и нивото на умения на лекаря ще ограничат тези рискове. Може да се каже, че денталният лекар с естетичен поглед е много подходящ за оценка на симетрията и естетиката на лицето и зъбите. Те са по-добре осведомени от повечето други медицински лица по отношение на мускулатурата и изражението на лицето, както и кръвоснабдяването и инервацията на областта, тъй като са обект на подготовката им още като студенти.

ADA заявява, че подкрепя зъболекарите, извършващи всяка процедура, за която са квалифицирани по образование, обучение и опит и която е в съответствие със законите на държавата, в която те практикуват. Зъболекарят, който избере да извърши тези процедури, трябва да провери своите държавни разпоредби.

Посещаването на лекции, демонстрации и практически курсове с голямо разнообразие от професионалисти, включително лекари от различни специалности, медицински сестри и асистенти, демонстрира още веднъж добрата подготовка на стоматолога.

Както при всяка техника, правилното изпълнение на това ново умение винаги зависи от получаването на подходящо обучение и упражняване на отговорна клинична проницателност.

Съществуват противоречиви мнения по въпроса. Има и противници на тенденцията на извършване на тези процедури от дентални лекари, подкрепени от различни мотиви.

Въпросът е не дали зъболекарите могат и извършват тези процедури, а по-скоро владеят ли мениджмънта на евентуално възникнали усложнения?

При потенциални съдебни дела, произтичащи от парализа или некроза, денталната практика може да пострада. Статия от бюлетина на TDIC (The Dentist Insurance Company) Liability Lifeline от лятото на 2008 г. подчертава как пациентка, която е претърпяла некроза на устната, е успява да спечели съдебно дело срещу нейния  зъболекар поради неговата небрежност при администрирането на дермален филър. Този пример се дава не с цел да демотивира или откаже стоматолога, защото подобни усложнения могат да се случат на всеки извършващ тези процедури, а за да привлече вниманието и да предпази клинициста като го направи още по-критичен и безупречен.

Денталните лекари са специално обучени да поставят интраорални инжекции. На свой ред пластичните хирурзи и дерматолози се обучават в инжекции в областта на лицето. Всеки професионалист използва своите умения на такава рутинна основа, че възможността за грешка е намалена. 

Освен това, ако сте стоматолог, който разчита умерено или силно на препоръки от пластични хирурзи, дерматолози и други козметични специалисти, ще трябва да помислите как те ще ви възприемат като възможна конкуренция.

Изводът е, че всеки зъболекар трябва да направи избор за себе си относно посоката на практиката. Рисковете надвишават ли ползите? И по-скоро да се обърне внимание на солидната теоретична и практична подготовка, които да гарантират потока от доволни пациенти.