За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Tравмата на меките тъкани е честа клинична компликация след прилагане на локална анестезия в устната кухина. Най-често травмата на устните, езика и бузите от този характер са самоограничаващи се и се лекуват без усложнения, въпреки че кървене и инфекция са възможни.

Рискови групи за подобни наранявания са малките деца, децата със специални нужди и възрастни пациенти с увреждания. Прилагането на двустранен мандибуларен блок не увеличават риска от травма на меките тъкани в сравнение с едностранния или ипсилатерален максиларен блок. Прилагането на терминална анестезия на долната челюст вместо инфилтрационна анестезия не е от голяма стойност за предотвратяване на тези наранявания, тъй като продължителността на анестезия на меките тъкани може да не се намали значително.

Тук е ключова ролята на родителите, отговорни за следоперативния надзор, трябва да им бъде дадено реалистично време за продължителност на анестетичния ефект и възможността през този период за травма на меките тъкани.

За всички местни анестетици продължителността наанестезията на меките тъкани е по-голяма от денталната и костната. Инжектиране на фентоламин мезилат (OraVerse). За възрастни, предложената доза е 1 до 2 карпули (доза от 0,4 до 0,8 mg), докато за деца предложената доза е от 0,5 до 1 карпула (0,2 до 0,4 mg). Доказано е, че намалява продължителността на ефекта на местната анестезия с около 47% за максилата и 67% за долната челюст.  Въпреки това,няма изследване, доказващо връзка между намаляване на травмите на меките тъкани и използването на по-кратко действащи локални анестетици.

Препоръки:

1. Изборът на местни анестетици трябва да се основава на следното:а. медицинската история на пациента и психическо развитие; б. очакваната продължителност на денталната процедура; в. необходимостта от контрол на кръвоизлива; г. планираното приложение на други агенти (напр.азотен оксид, успокоителни средства, обща анестезия); д. познанията на практикуващия за анестезиращия агент; e.анестетик с по-краткотрайно действие като чистия Мапивакаин.

2. Употребата на вазоконстриктори се препоръчва за намаляване на риска от токсичност, особено когато лечението се простира до два или повече квадранта в едно посещение.

3. В случай на алергия към бисулфат, използване на местна упойка без вазоконстриктор е показан. Местен анестетик без вазоконстриктор също може да се използва за по-кратки нужди от лечение, но трябва да се използва с предпазливост за минимизиране на риска от токсичност на анестетици.

4. Установената максимална доза не трябва да се надвишава.

5. Прилагането на местна упойка трябва да се основава върху теглото / индекса на телесна маса (ИТМ) на пациента,да не превишава препоръките на AAPD.

6.Внимание с консумация топли храни и напитки

7.Поставяне на памучни ролки във вестибулума 

Лезиите от този характер оздравяват в рамките на 10-14 дни. Обикновено лечение не е необходимо, а само ограничаване на приема на пикантни и дразнещи храни, както и поддържане на добра орална хигиена. При оплаквания от болка и отказах от хранене, могат да бъдат назначени аналгетици, анестетичен гел за топикално приложение, изплакване с лайка и смрадлика и локално приложение на адхезивни бази.