За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Няколко кратки съвета и правила при постериорни и антериорни директни композитни възстановявания, които трябва да бъдат следвани, тъй като кариозните лезии са голяма част от ежедневната стоматологична практика. Освен форма и функция, днес естетиката има ключова роля дори и в невидимите дистални участъци. Регулярната фотодокументация повишава качеството на работа и критичността на клинициста. Споделянето на добре документирани клинични случаи  в различни социални групи от колеги също е добър стимул по пътя към безупречната практика.

Една от най-честите патологии  срещани в нашата ежедневна клинична практика е представена от апроксималния кариес. Възстановяването на кавитети от клас II по правилен начин е много важно, за да се получи функционална контактна повърхност между зъбите. Целта на тази статия е да покаже някои стъпки при избора на подходяща матрица и да илюстрира как да се използва тази матрица правилно за постигане на функционална повърхност на контакт.

Някои от основните цели на една ресторация са да се възстановят формата, функцията и оклузията на отделния зъб, които са заличени от патологичния процес. В сравнение с индиректните възстановявания, където контакт, контур и оклузия са добре контролирани и се постигнат в лаборатория, директните възстановявания създават предизвикателства при постигането на същото интраорално.

Оформянето на кореновите канали подпомага дезинфекция и обтурация и е крайъгълният камък на нехирургична ендодонтия. Всички лечебни резултати, както дългосрочни, така и краткосрочни, зависят от  техническото качество и внимание към детайлите, вложени във всяка стъпка. Съществуват солидни доказателства, че обтурирането на всички канали до работната дължина е ефективно при лечение на периодонтити, докато грешките в подготовката или еструдирането на материал извън пределите на кореновия канал е неблагоприятно за оздравителния процес.

Клинично може да се наложи зъб с фиксирана конструкция да бъде подложен на ендодонтско лечение или да се изисква подмяна. Съществуват множество причини за премахването на съществуващите фиксирани възстановявания, които включват подмяна на короната, която не отговаря на профилактичните, функционалните или естетичните изисквания, фрактура  или замяна с  мост. Възможно е също да има ситуации, при които съществуващите възстановявания ще бъдат запазени, но трябва да се извърши ендодонтско лечение на тези зъби.