За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Преди 18-ти век всеки голям зъбобол се лекувал с екстракция, извършвана от бръснари или ковачи. Пациентите лежали на пода с глава между коленете на „хирурга” по време на дългата и мъчителна екстракция без анестезия. Инструментите, използвани за изпълнението на задачата, имали варварски вид . Бръснарите-хирурзи често излагали екстрахираните зъби пред магазините си като начин да рекламират своите услуги. Не всички екстракции обаче били успешни. Броят на жертвите започнал да нараства в резултат на постекстракционните инфекции и усложнения.

Консумацията на захар ставала все по-разпространена сред богатите през 18-ти век. Повишената ежедневна консумация допринесла за разпространението на зъбния кариес, което на свой ред довело до повече екстракции. Богатите започнали да стават все по-нещастни да се появят на публични места с липсващи зъби. По същото време хирурзите започнали да експериментират с импланти (липсващият зъб бил заменян от донорски ). Бедните имали по-добър зъбен статус в сравнение с богатите, тъй като не можели да си позволят сладки изделия. Появила се тенденция сред бедните да продават здравите си зъби, за да събират пари, за да изплатят дълговете си. Здравите зъби изведнъж станали толкова ценна стока, че рекламите започнали да се появяват във вестниците, търсещи донори, предлагащи парични стимули. Само богатите обаче можели да си позволят здрави живи зъби. Това се променило с битката при Ватерло. Екстрахираните зъби на трупове, които наводнили пазара, позволили на беззъбата средна класа също да се сдобие с нови зъби. 
 
С течение на времето захарта и тютюнът станали по-достъпни за средната класа, а загубата на зъби нарастнала, създавайки пазар за протези. Джордж Вашингтон бил сред първите, които започнали да носят протези. Ранните протези били тромави за хранене и говор. С течение на времето, висшата класа станала недоволна от използването на зъбите на мъртъвци . Зъболекарите били принудени да разработят по-добри технологии, използвайки материал, различен от чужди зъби, за изработването на протези.
 

До 18-ти век зъболекарите и бръснарите принадлежали към една и съща гилдия. Група елитни зъболекари, започнали да се обособяват и разграничават от тях,определяйки се като лекари. По този начин стоматологията се превърнала в област на медицината. Pierre Fauchard наречен „баща на съвременната стоматология” пръв публикува книга за зъбната анатомия и методите за работа и възстановяване. Той прави забележителни подобрения в денталните инструменти. По времето, когато екстракцията е единствената възможност за лечение , Fauchard въвежда зъбните обтурации. Той също така препоръчва използването на удобен стол за пациентите, вместо да седи или да лежи на пода. В продължение на много години хората вярвали, че един червей е отговорен за кухината, която води до разрушаването на зъба. След задълбочени изследвания с помощта на микроскоп, Fauchard оставя тази теория в миналото, посочвайки захарта като основен етиологичен фактор за зъбното разрушение. В следващите години настъпва истински подем в развитието на стоматологията, който поставя основите на съвременната дентална медицина.