За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Денталните лекари - жени, може да  пожелаят анестезия преди да прочетат това: дамите печелят 28,1% по-малко от колегите си от мъжки пол.

За жените с професии, които са носители на научна степен, като дентални лекари и лекари, несъответствията в заплащането стават все по-трудни за обяснение.

През последните десетилетия жените напредват значително професионално в стоматологията, медицината и правото - професии, които изискват значително количество образование и следдипломно обучение. Според някои теории този нарастващ брой представителки на нежния пол трябва да помогне за преодоляване на разликата в заплащането между половете. И все пак нееквивалентното  заплащане между половете продължава, разлика, която не може да бъдат обяснена с прости фактори, като отработени часове или възраст .

През 70-те години образователният напредък на жените подобри доходите им. Напоследък обаче изследователите са установили, че това не е достатъчно, за да стопят разликата.

Ново проучване на Американската дентална асоциация (ADA) прави анализ на денталните лекари и лекари, за да  определи дали тези необясними разлики са се повишили като делът на работещите жени е нараснал. През 1982 г. само 3% от зъболекарите са жени; този брой сега е 30%. Проучването използва данни от преброяването, за да разгледа доходите в тези три професии през 1990, 2000 и 2010 г.

„Стоматологията е на път да достигне повратна точка, когато половината студенти по дентална медицина са жени. Има много митове за разликите между половете между стоматолозите и ние искахме да видим какво показват данните по отношение на предлагането на работна ръка и заплатите “, казва Marko Vujicic, икономист в ADA и един от авторите на изследването заедно с Thanh An Nguyen Le and Anthony T. Lo Sasso от Университета на Илинойс в Чикаго.

Авторите установяват, че след като са взели предвид следните отличителни критерии между мъжете и жените - като възраст, отработени часове, брой деца и самостоятелна заетост - разликата в заплащането все още е налице. А разликата в доходите на жените дентални лекари била много по-голяма от тази на жените лекари и адвокати. Всичко това нарежда денталната медицина в челните класации  на професиите с полово неравенство по отношение на доходите.

Като цяло изследователите установяват, че разликите във възрастта и отработените часове са съществени фактори, което е в съответствие с общия брой изследвания на разликата в заплащането. Те също така съобщават, че самостоятелната заетост е важен фактор за жените зъболекари.

Има забележки към констатациите на това проучване. Изобилието от променливи е трудно да се измери и Vujicic  казва, че два важни фактора могат да бъдат специалността и начинът, по който зъболекарите получават заплащане. Установено е, че жените избират  по-ниско платени специалности в стоматологията. Също така са много по-склонни да определят по-ниски цени за денталните манипулации. 

Тези упорити, необясними разлики между половете в редица медицински и други професии изискват допълнително проучване. Притеснително е също, че минали изследвания са установили постоянна тенденция на спад на заплатите, тъй като жените поемат професията. Докато статистиците обикновено се въздържат да говорят за това какви са тези необясними различия, икономистите понякога са по-откровени: Една от сложните причини, поради която неравнопоставеността между половете може да продължи, може да бъде, че кариерата на жените се формира по различен начин от културните норми и обществените сили.Те може да отнемат още повече усилия и време за отстраняване.

Но дали у нас се наблюдава значително различие в доходите на представителите на двата пола и могат ли заключенията от проучването да бъдат отнесени и към българските стоматолози?

източник: The Atlantic