За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Много стоматолози се чувстват „невидими” сред обществото, въпреки уменията, които притежават. Проблемът се корени в липсата на подход в убеждаването на потенциални пациенти и маркетингова стратегия.

Има много видове маркетингови и рекламни методи, които не успяват да ви представят лично и професионално пред обществеността. Хората все още не знаят кой сте и дори не знаят дали ви харесват и ви вярват.Този тип безличен маркетинг не казва на хората достатъчно за вас и ще ви направи невидими за потенциалните пациенти. Това също няма да ги мотивира да научат повече за вас и вашата практика.

 „Публично говорене“

 Откриваме, че изнасянето на речи е много ефективно за привличане на нови пациенти поради следните причини: 

  1. Имате възможност да изнасяте речи на различни групи хора няколко пъти седмично. Вашите служители също могат да бъдат обучени да го правят във вашия град.
  2. Всяка публика ще ви вижда като експерт във вашата област и ще можете да отговорите на техните въпроси лично.
  3. Започнете с по-малки групи и постепенно изпробвайте по-големи групи. Ще придобиете увереност като оратор. Важно е също така да разширите вашите говорни ангажименти до следните видове групи: асоциации, конференции, организации, училища, колежи и университети и асоциации за други видове здравни специалисти.
  4. Ако имате страх от публично говорене, можете да победите страха си, като практикувате в малки групи или семинари. 
  5. Изнасянето на речи също може да ви помогне да осъществите много силни контакти с медицински, стоматологични и други здравни специалисти, които имат възможност да изпращат препоръки до вас.

Това е само началото, тъй като винаги можете да решите да се ангажирате да говорите по-често в много по-големи групи. Можете също така да увеличите броя на изказванията, които давате на обществеността и на професионални организации, които имат потенциала да насочат нови пациенти към вас.

В условията на пандемия уебинарите са чудесна алтернатива, която да представи вас и вашите умения и постижения пред голяма публика.