За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Срещата с пациентите, които изпитват страх от стоматологичните манипулации, е неизменна част от практиката. Подбрали сме няколко съвета за редуциране на тревожността на пациентите, които посещават стоматологичния кабинет:

Денталните лекари са установили зачестяване на случаите на пукнатини в зъбите през 2020 г., вероятно свързани със стреса, причинен от COVID-19, но как влияе пандемията на устната хигиена на пациентите?

Стерилизацията е процес на отстраняване на микроорганизми и спори, които могат да присъстват в даден обект (инструментариум, който влиза в контакт с пациентите), за да се предотврати появата на инфекция. Предлагат се 3 основни класа автоклави:

Много стоматолози се чувстват „невидими” сред обществото, въпреки уменията, които притежават. Проблемът се корени в липсата на подход в убеждаването на потенциални пациенти и маркетингова стратегия.